Veelgestelde vragen

Wat is eco2floor?

eco2floor is een nieuwe type cementgebonden gietdekvloer met een duurzame bindmiddelcombinatie, die vanwege zijn hoge sterkte en dichtheid, optimale warmtegeleiding en arbeidsvriendelijke verwerking steeds vaker wordt toegepast. eco2floor bestaat uit gegranuleerd gemalen hoogovenslak, een gerecycled product uit de staalindustrie, waardoor het een uitstekende milieuvriendelijke materiaalkeuze is.

Wat zijn de voordelen van eco2floor?
 • Betrouwbare, gecertificeerde kwaliteit , “zelf verdichtend”, homogeen en gegarandeerde sterkte-eigenschappen door samenwerking met gecertificeerde betonmortelcentrales.
 • Strak en vlak, geschikt voor alle vloerafwerkingen.
 • Ideaal als dekvloer voor zwevende vloersystemen door hoge buigtreksterkte.
 • Perfecte omhulling van vloerverwarmingsleidingen, waardoor de verwarming sneller zal reageren en een lagere watertemperatuur nodig is.
 • eco2floor is nagenoeg krimpvrij waardoor vloeren geen, of slechts beperkt, scheurvorming vertoont
 • eco2floor kan ook toegepast worden in natte ruimtes, zoals badkamer en keukens.
 • Gegranuleerd gemalen hoogovenslak heeft een 30 keer lagere CO2-footprint als cement, wat bijdraagt aan vermindering van de CO2-uitstoot .
 • eco2floor kan volledig gerecycled worden met algemeen betonpuin.
 • Arbovriendelijk, minder lichamelijke inspanning benodigd door de vloerenlegger
Zijn de gebruikte grondstoffen milieuvriendelijk?

Door het gebruik van eco2floor als dekvloer levert u een bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot en bescherming van het milieu. eco2floor wordt gemaakt door het gebruik van gerecycled materiaal die een 30 keer lagere footprint heeft dan bij het gebruik van traditioneel cement. Tevens kan het product na gebruik volledig gerecycled worden met algemeen betonpuin.

Heeft het toepassen van gietvloeren gunstige arbeid fysieke omstandigheden?

Ja, dit brengt enorme verbetering voor de vloerenleggers.
De gietmortel wordt via een slang verpompt en kan daardoor in een staande werkhouding verwerkt worden.
Het afwerken van de vloer gebeurt al lopend met een lichte aluminium drijfrei. Dit in tegenstelling tot gesmeerde vloeren waar langdurig op de knieën en voorovergebogen op de hurken wordt gewerkt.

“Zandcementdekvloerleggers werkten significant langer geknield, maakten significant langere repeterende bewegingen en werkten significant langer voorovergebogen en boven de schouders gedurende een werkdag ten opzicht van de gietdekvloerenleggers”.

Bron tekst: Eindrapportage van Coronel Instituut van het Academisch Medisch Centrum, in opdracht van Bedrijfschap Afbouw, juni 2011. Arbeidsbelasting en gezondheidsklachten bij vloerenleggers van zandcement- en gietdekvloeren.

Kan eco2floor worden toegepast in vochtige ruimtes zoals de badkamer?

Ja, eco2floor is geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes. Er kan alleen geen afschot mee worden gecreëerd (verdiepte douchehoek). Toepassing buitenshuis is niet aan te raden. Kies bij gebruik in natte ruimtes bij de afwerking van de vloer voor materialen als primer en tegellijm geschikt voor cementgebonden ondergronden.

Voor meer informatie omtrent lijmadvies informeer bij de desbetreffende lijmproducent.

Wat is de prijs van eco2floor?

De prijs van een dekvloer met eco2floor hangt van veel factoren af; welke vloersysteem wordt toegepast (vloerverwarming, isolatie etc.), het soort draagvloer (ondergrond houten vloer, beton etc.), de gewenste dikte die nodig is. Voor meer informatie omtrent de prijsvorming kunt u contact opnemen met eco2floor.

Is eco2floor duurzaam?

eco2floor wordt  vervaardigd uit gerecycled materiaal, gemalen gegranuleerd hoogovenslak en heeft een relatief lage CO2-waarde.
Door optimaal materiaal gebruik en gunstige sterkte-eigenschappen kan er met eco2floor dunnere constructies worden gemaakt (3-6 cm i.p.v. 5-8 cm bij zandcement). Hierdoor is er minder materiaal verbruik, minder transport en minder arbeid tot gevolg. Ook omsluit de vloerverwarmingsleidingen geheel wat energiebesparend en comfort verhogend werkt. Uiteindelijk bij het slopen van het gebouw kan eco2floor volledig worden gerecycled met algemeen betonpuin.

Wat is de werking van vloerverwarming in combinatie met eco2floor?

Dekvloeren worden vaak in combinatie aangebracht met vloerverwarming. Dit kan zowel direct op de draagvloer als op een zwevende (verende) ondergrond. De eco2floor is makkelijk verwerkbaar en geeft een perfecte omhulling om de leidingen. Door de hoge dichtheid en hoge sterkte van eco2floor zijn dunnere laagdikten mogelijk op zowel een draagvloer als op een zwevende (verende) ondergrond. In combinatie met de gunstige warmtegeleidings-eigenschappen van eco2floor wordt dit vloersysteem gezien als de ideale vloer in de woning- en utiliteitsbouw.

Wat is de minimale dikte van een gietdekvloer en dekking op leidingen met eco2floor?

Conform de NEN2742 voor zwevende dekvloeren kan het volgende worden gesteld:

Type dekvloer Woongebouw

(dikte in mm)

Kantoor / utiliteit
(dikte in mm)
Hechtende vloer 30mm 30mm
Hechtende vloer met
vloerverwarming
40mm
(25mm dekking op cv-leiding)
40mm
(25mm dekking op cv-leiding)
Zwevende (verende) vloer 35mm 50mm
Zwevende (verende) vloer
met vloerverwarming
50mm
(35mm dekking op cv-leiding)
65mm
(50mm dekking op cv-leiding)

NB. Indien vloerverwarming is opgenomen in de dekvloer bij zwevende dekvloeren moet de minimale dekvloerdikte worden vermeerderd met de dikte van de buis, echter met ten minste 15 mm. De dekking op de vloerverwarmingsbuis moet tenminste 25mm bedragen.

Wat is de maximaal haalbare vlakheid van eco2floor?

In de praktijk en volgens het bestek is vlakheidsklasse 4 (NEN 2747) meestal het uitgangspunt, echter de meeste vloerenbedrijven kunnen ook naar een hogere vlakheidsklasse. Indien er vlakheidsklasse 1 wordt gevraagd in het bestek, zal dit per vloerenbedrijf nagevraagd moeten worden of dit haalbaar is.

Let wel, hoe hoger de vlakheidsklasse, hoe hoger de eisen worden aan de vlakheid en evenwijdigheid van de ondergrond.

Wat is de droogtijd van eco2floor?

Met droogtijd wordt in de praktijk meestal bedoeld “wanneer een vloerafwerking kan worden aangebracht”.

Dit kan zodra de dekvloer voldoende droog is. Wat hieronder moet worden verstaan, is afhankelijk van het type vloerafwerking, zie onderstaande tabel.

De drogingsgraad is bepalend voor het leggen van een gelijmde vloerafwerking, niet een bepaalde wachttijd. Het maximale restvochtgehalte is afhankelijk van de ruimte en de soort vloerbedekking.
Let hierbij op dat in het geval van vloerverwarming een gelijmde vloerbedekking pas gelegd kan worden nadat het vloerverwarmingssysteem voor de 1e keer is aangezet. Ook helpt deze handeling om de genoemde droogtijd te verlagen.

Hierbij wordt een richtlijn voor een bepaald restvochtpercentage afgegeven, echter dit kan per lijmleverancier verschillen. Voor meer informatie neem contact op met de desbetreffende lijmfabrikant.

Maximaal restvochtgehalte dekvloer per type vloerbedekking, afhankelijk van de vloerdikte.

Type vloerafwerking Max. restvochtpercentage
Tegels met cementgebonden tegellijm 4-5% restvocht (7-10 dagen)
PVC of dampdichte afwerking 2,0% restvocht (ca. 3-4 weken)
Parket of houten vloeren 1,5% restvocht (4-6 weken)
Wat kan men doen om de droogtijd te bevorderen?
 • Om de snelheid van droging van een dekvloer nog meer te bevorderen, zijn de volgende aandachtspunten aan te bevelen:
 • Wind- en waterdicht maken van de ruimte;
 • Snelle uitdroging toplaag tot 2 dagen voorkomen d.m.v. bevochtigen en/of afdekken met folie;
 • Primeren ondergrond in plaats van voor bevochtigen van de ondergrond;
 • Verwarmen en/of temperatuur van de desbetreffende ruimte verhogen;
 • Vloerverwarming sneller in gebruik nemen (zie opstartprotocol eco2floor);
 • Bewust omgaan met toevoegen van water in de ruimtes (o.a. stukadoor) en opstapelen van grote hoeveelheden bouwmaterialen op de dekvloer;
 • Ter bevordering van het droogproces, is het sterk aan te bevelen om in de winterperiode de ruimte-temperatuur voortdurend boven de 10°C te houden.
 • Ventileren na 4/5 dagen is bevorderlijk voor de droging van de vloer.
Kan zowel geluids-als thermische isolatie worden aangebracht?

Dat is mogelijk door het boven op elkaar leggen van geluids-en thermische vloerisolatie of door een isolatie te gebruiken die over beide eigenschappen beschikt. Hierbij is van belang dat het boven op elkaar leggen voldoet aan de regelgeving en dat de geluidsisolatie onder de thermische isolatie wordt geplaatst.

Wat zijn de regels en voorwaarden voor het verwerken van een dekvloer met eco2floor?

De temperatuur in de ruimte waar het wordt aangebracht, dient tijdens het aanbrengen en aansluitend gedurende tenminste 3 etmalen vorstvrij zijn en mag ten hoogste 30°C bedragen.
De temperatuur van de ondergrond moet gedurende genoemde periode eveneens binnen het genoemde temperatuurgebied liggen.
De specietemperatuur mag als gevolg van de omgevingscondities of temperatuur van de ondergrond niet beneden de 5°C dalen. Echter, ter bevordering van het droogproces, is het sterk aan te bevelen om in de winterperiode de ruimtetemperatuur tijdens het gieten boven de 10°C te houden.

Is de vloer vlak genoeg voor verdere afwerkingen?

Elk type dekvloer wordt in Nederland meestal niet-applicatie-gereed opgeleverd, waardoor het aan de stoffeerder is om te bepalen of deze nog een nabehandeling noodzakelijk vindt.
Hoe dunner een vloerafwerking is, hoe hoger de eisen meestal zijn die aan dekvloer c.q. ondergrond zal worden gesteld met betrekking tot vlakheid en evenwijdigheid. Een door een erkende verwerker aangebrachte eco2floor gietdekvloer behoeft normaal gesproken geen verdere afwerking als er tegels of laminaat aangebracht wordt. Dunnere lagen zoals PVC, tapijt of parket kunnen een egaline laag noodzakelijk maken.

Wanneer en hoe dient een dekvloer te worden na behandeld?

Elk type dekvloer wordt in Nederland meestal niet applicatie gereed opgeleverd, waardoor het aan de stoffeerder is om te bepalen of deze nog een nabehandeling noodzakelijk vindt. Echter een dekvloer dient volgens voorschriften van alle lijmfabrikanten voldoende vlak, vrij van vet en vuil en goed stofvrij te zijn. Doordat in de bouw vaak diverse soorten vloerafwerking worden toegepast en vaak diverse onderaannemers (bijvoorbeeld stukadoors) op de dekvloeren actief zijn, wordt deze nabehandeling en het schoonmaken van de dekvloeren (schuren, borstelen of vegen) vaak bij de stoffeerder/bewoner weggelegd.

Hierna kunt u volstaan met goed stofzuigen waarna het toepassen van een primer (bijv. een acrylaatdispersie) een vereiste zal zijn om de lijm/egaline goed op een dekvloer te kunnen verwerken. Bij losliggende vloerbedekking is een nabehandeling vanzelfsprekend overbodig.

De vloer heeft een zachte toplaag, wat kan ik hieraan doen?

Door verschillende omstandigheden (zoals te snelle droging, uitdroging van de toplaag binnen 24 uur of warm weer), kan eco2floor snel vocht verliezen en kan er een zachtere toplaag ontstaan. In dit dat geval kan de toplaag met een harde borstel goed schoon worden geveegd, of licht schuren. Aansluitend de vloer voorzien van een voorstrijkmiddel (1 op 3), deze aan te brengen met een roller. Deze dringt in de vloer en zal de toplaag verstevigen. Voor extreme gevallen is er ook een oppervlakteversterker beschikbaar.

Hoe moet ik omgaan met het verlijmen van tegels?

Een eco2floor gietdekvloer kan in goede omstandigheden na 5-7 dagen worden betegeld. Dit kan bij een restvochtpercentage tussen de 4-5%. Hierbij kan worden volstaan met cementgebonden producten die door elke lijmfabrikant worden geleverd. Afhankelijk van het type voegmateriaal, dient de ondergrond al dan niet te worden voorzien van een primer. Wel adviseren wij indien er vloerverwarming is opgenomen in de vloer, het opstookprotocol te volgen voordat de tegelvloer wordt aangebracht. Door middel van het opstookprotocol wordt de droogtijd verkort en helpt daarnaast om mogelijke spanningen in de vloer te verminderen, welke anders tot latere scheurvorming zouden kunnen leiden.

Voor meer informatie omtrent de te gebruiken producten neem contact op met de desbetreffende lijmfabrikant.

Welke leverancier kan worden aanbevolen voor lijmen?

De volgende leveranciers hebben eco2floor getest en hiervoor een advies afgegeven met de te gebruiken materialen, o.a. Forbo Eurocol, Mapei, Uzin Utz, Coba, Kiwitz en Omnicol.

Zie voor meer informatie: www.eco2floor.nl/lijmadviezen

Ecocem Benelux BV

Plaza 22, 4782 SK Moerdijk
Nederland

Contact informatie

T.: +31 (0)168 74 50 40
E-mail: info@eco2floor.nl

 

© Copyright eco2floor 2022 | Disclaimer