Normen & kwaliteitsborging

Binnen Ecocem wordt er met kwalitatief hoogwaardige producten gewerkt. Onderstaand wordt aangegeven hoe de kwaliteit in de verschillende fases in het proces wordt gewaarborgd.

Om de kwaliteit te waarborgen wordt er samengewerkt met een geselecteerde groep van leveranciers in Nederland, deze zijn terug te vinden op de volgende pagina: Dealernetwerk

Duurzaam bindmiddel

Het geleverde bindmiddel is voorzien van een CE Conformiteitsverklaring met Prestatieverklaring. Het bindmiddel is samengesteld met duurzaam geproduceerde grondstoffen, zoals eco2cem.

Het kwaliteits-, milieuzorg-, en arbozorgsysteem is gecertificeerd op basis van de ISO normen, waaronder NEN-EN-ISO 9001.

eco2floor specie

De specie is voorzien van een CE Conformiteitsverklaring met Prestatieverklaring, op basis van NEN-EN 13813. De producteisen en bepalingsmethoden zijn gebaseerd de CUR-aanbeveling 110.

Aanbrengen eco2floor

eco2floor gietdekvloeren worden in Nederland aangebracht door een geselecteerd aantal gespecialiseerde vloerenbedrijven, welke garant staan voor een zorgvuldige en juiste uitvoering van de werkzaamheden.

 

CROW CUR Richtlijn

In de nieuwe opgestelde CROW CUR Richtlijn 1:2018 ‘Prestatie-eisen aan gegoten dekvloeren in relatie tot de aan te brengen vloer’ worden de normen omschreven waaraan een gietdekvloer dient te voldoen. Deze richtlijn, mede door de branche samengesteld, kan worden gebruikt door een architect of opdrachtgever in het voortraject. Deze richtlijn geeft sturing aan kwaliteitseisen aan dekvloeren in combinatie met toegepaste vloerafwerkingen. Op die manier kan de dekvloer inclusief de vloerafwerking, vanaf het eerste moment al beter op elkaar afgestemd worden en worden onnodige faalkosten in het bouwproces voorkomen.

Dekvloeren

Een gegoten dekvloer vormt de basis voor een verdere vloerafwerking. Bij vloerafwerking is er een keuze uit uiteenlopende materialen, zoals kunststoffen, linoleum, pvc, hout of steenachtige materialen. Deze materialen stellen eisen aan de ondergrond.

Een opdrachtgever kan met deze richtlijn beschrijven wat verlangd wordt in een project. Daarbij kan gekozen worden voor het benoemen van een specifieke vloerafwerking, waarvoor algemene prestatie-eisen in dit document zijn vastgelegd. Ook wanneer de vloerafwerking niet bekend is, kan er natuurlijk een basiseis worden omschreven. Behalve prestatie-eisen, worden onder meer classificaties, afwegingen voor de vloerkeuze, afwerkingseisen en controlecriteria behandeld.

Beschikbaarheid

De CROW CUR publicatie is gratis verkrijgbaar. Deze is te downloaden op de website van CROW.

Ecocem Benelux BV

Plaza 22, 4782 SK Moerdijk
Nederland

Contact informatie

T.: +31 (0)168 74 50 40
E-mail: info@eco2floor.nl

 

© Copyright eco2floor 2023 | Disclaimer